Întrebări și răspunsuri


Întrebări frecvente și răspunsuri cu privire la Înregistrarea prealabilă.

Înregistrarea Prealabilă este un serviciu opțional prin care puteți să vă anunțați intenția de a vota:
  • într-o anumită localitate din străinătate, dacă sînteți cetățean al Republicii Moldova și aveți drept de vot;
  • la secțiile de votare pe teritoriul Republicii Moldova aflat sub jurisdicția constituțională a autorităților publice centrale, dacă sînteți cetățean al Republicii Moldova, aveți drept de vot și domiciliul în localitățile din stînga Nistrului (Transnistria).

Datorită Înregistrării Prealabile vor putea fi deschise secții de votare acolo unde intenționați să votați:
  • Guvernul va lua decizia de a deschide secții de votare suplimentare în străinătate inclusiv în baza Înregistrării Prealabile;
  • la deschiderea secțiilor de votare pentru alegătorii din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) se va ține cont inclusiv de Înregistrarea Prealabilă.

Înregistrarea Prealabilă nu este obligatorie.

Chiar dacă nu vă veți înregistra, veți avea posibilitatea, dacă veți fi într-o altă țară, să votați la orice secție de votare constituită în afara țării, iar dacă aveți domiciliul într-o localitate din stînga Nistrului (Transnistria) veți putea să vă prezentați la una din secțiile deschise pe teritoriul Republicii Moldova aflat sub jurisdicția constituțională a autorităților publice centrale.

Vă puteți înregistra oricînd pe parcursul anului, cu excepția ultimelor 45 de zile înainte de data scrutinului.

Aveți dreptul să anulați înregistrarea prealabilă efectuată anterior cel tîrziu cu 25 de zile înainte de ziua scrutinului.

  • Cererea scrisă o puteți depune prin poștă sau personal la sediul Comisiei Electorale Centrale (str. V. Alecsandri, 119, mun. Chișinău, MD-2012), misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova.
  • Cererea poate fi individuală sau colectivă (o cerere scrisă poate fi semnată de mai multe persoane).

Modelul cererii poate fi descărcat aici.

În toate cazurile veți putea să vă exercitați dreptul de vot:
  • dacă v-ați înregistrat pentru o anumită localitate din străinătate, dar vă veți prezenta la o secție de votare din altă localitate sau în altă țară, veți fi înscris în lista suplimentară;
  • dacă v-ați înregistrat pentru o anumită localitate din străinătate, dar vă veți prezenta la secția de votare din Republica Moldova pe teritoriul căreia aveți domiciliul/ reședința valabilă, veți putea vota în baza actelor de identitate prevăzute de Codul electoral.


Identificatorul Numeric Personal (IDNP) este un cod numeric format din 13 cifre, unic, ce se atribuie fiecărei persoane începînd de la naștere. Acest cod se înscrie în certificatul de naștere și se preia în alte acte cu caracter oficial emise pe numele persoanei respective.

IDNP-ul figurează pe actele de identitate (buletin de identitate, pașaport), precum și pe permisul de conducere auto.

Exemple de acte și amplasarea IDNP-ului (încercuit cu roșu):

Pașaport național

Operator acreditat este funcționar CEC sau funcționar a misiunii diplomatice care gestionează un funcțional extins al programului.

Verificarea anti-robot este o metodă vizuală de determinare dacă utilizatorul paginii web este o persoană reală sau un program de calculator.

Verificarea anti-robot reprezintă identificarea unui sub-grup de imagini conform criteriului cerut din mulțimea de imagini propuse.

Prin această verificare asigurăm că aplicația Înregistrarea prealabilă numai persoane reale și nu este exploatată de programe de calculator.

Verificarea anti-robot este asigurată de compania Google prin intermediul serviciului reCAPTCHA.


Exemple de verificări anti-robot:

Indicatoare stradale

Poduri

Fațadă de magazin

Persoana care intră pe aplicația Înregistrarea prealabilă va indica localitatea din afara țării în care intenționează să voteze în ziua scrutinului. Pentru aceasta, introduce denumirea localității în caseta Localitatea. Căutarea localităților se realizează prin serviciul de căutare <a href="https://www.google.com/maps" target="_blank">Google Maps</a>. La introducerea denumirii, serviciul de căutare va afișa toate localitățile conform criteriului indicat. Localitatea căutată se selectează din lista de sugestii.

În următoarea imagine este arătat exemplu de căutare a localității Parma din Italia:

După ce a fost selectată localitatea, harta se va poziționa pe localitatea indicată. Pentru această localitate se va afișa informația despre numărul de înregistrări la moment.

Secțiile de votare constituite pe lîngă misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova, afișate de sistem, au statut permanent. Cele constituite în afara misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, de asemenea, sînt afișate, dar au statut de consultare. La fiecare nou scrutin, pentru o anumită localitate, pot fi formate și alte secții de votare, ale căror adrese vor fi comunicate prin mesaj electronic solicitantului.

În cazul în care, în următorii 4 ani, vă veți afla în localitatea/țara menționată, indicați "reședința permanentă", în altă situație "reședință temporară". Informația respectivă este necesară pentru identificarea concentrațiilor de moldoveni în anumite localități/țări.

Funcționar electoral peste hotare - persoană fizică care activează sau a activat în calitate de membru al biroului electoral al secţiei de votare de peste hotare. Totodată, ați putea confirma disponibilitatea de a deveni funcționar electoral și/sau de a participa voluntar în activitățile organizatorice în secția de votare.

Adresa de email se utilizează atît pentru comunicarea cu persoanele înregistrate, cît și pentru securitatea aplicației Înregistrarea prealabilă împotriva programelor robot.

La adresa de email personală veți primi toate notificările în legătură cu înregistrarea prealabilă, confirmarea și anularea înregistrării. De asemenea, după ce vor fi constituite secțiile de votare, veți primi informații cu privire la acestea.


Ai o întrebare care nu este listată aici?
Expediază întrebarea pe adresa: info@cec.md