Întrebări și răspunsuri


Întrebări frecvente și răspunsuri cu privire la Înregistrarea prealabilă.

Înregistrarea prealabilă reprezintă o procedură prin care cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, care în ziua alegerilor se vor afla în străinătate, se înregistrează în prealabil și în mod benevol, prin intermediul paginii web oficiale administrate de Comisia Electorală Centrală sau prin cerere scrisă, individuală sau în grup. Pentru înregsitrarea prealabilă accesaţi pagina web oficială www.alegator.md, administrată de către Comisia Electorală Centrală, selectează opțiunea „Înregistrarea prealabilă” sau linkul direct inregistrare.cec.md, după care urmaţi pașii indicați în aplicație.

Scopul înregistrării prealabile este acela de a stabili numărul estimativ al alegătorilor care își exprimă intenția de a vota peste hotarele țării în ziua alegerilor, pentru a organiza secții de votare în condițiile Regulamentului privind constituirea secțiilor de votare peste hotare, aprobat prin hotărâre a Comisiei Electorale Centrale. Datele înregistrării prealabile reprezintă unul dintre temeiurile complementare utilizate de Comisia Electorală Centrală pentru constituirea secțiilor de votare în străinătate. De asemenea, în cadrul aplicaţiei de Înregistrare prealabilă este posibilă Înregistrarea pentru votul prin corespondenţă pentru cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot, ca metodă alternativă de exercitare a dreptului de vot în străinătate cu utilizarea serviciilor poștale.

Nu, înregistrarea prealabilă nu este obligatorie. Chiar dacă nu o să vă înregistrați, aveți posibilitatea să votați la orice secție de votare constituită în afara țării.

Vă puteți înregistra prealabil odată ce este anunțată data scrutinului/lor și până la 45 de zile înainte de data scrutinului respectiv. Înregistrarea prealabilă efectuată anterior poate fi anulată cu cel târziu 25 de zile înainte de ziua alegerilor. În cazul desfășurării celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale și votării repetate se mențin înregistrările inițiale.

Cererea scrisă o puteți depune prin poștă sau personal la sediul Comisiei Electorale Centrale (str. Vasile Alecsandri, 119, mun. Chișinău, MD-2012), misiunilor diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova.
Cererea poate fi individuală sau colectivă ( o cerere scrisă poate fi semnată de mai multe persoane).
Modelul cererii poate fi descărcat aici.

În toate cazurile puteți să vă exercitați dreptul la vot. Dacă v-ați înregistrat pentru o anumită localitate din străinătate, dar o să vă prezentați la o secție de votare din altă localitate sau altă țară, veți fi înscris în lista suplimentară. Dacă v-ați înregistrat pentru o anumită localitate din străinătate, dar vă veți prezenta la secția de votare din Republica Moldova unde aveți domiciliul/reședința valabilă, veți putea vota în baza actelor de identitate prevăzute la art. 78, alin (6) din Codul electoral nr. 325/2022.

Codul personal (IDNP) este un cod numeric format din 13 cifre, unic, ce se atribuie fiecărei persoane de la naștere. Acest cod se înscrie în certificatul de naștere și se preia în alte acte cu caracter oficial emise pe numele persoanei respective.
IDNP-ul figurează pe actele de identitate (buletin de identitate, pașaport).
Exemple de acte și amplasarea IDNP-ului (încercuit cu roșu):

Pașaport național

Verificarea anti-robot este o metodă vizuală de determinare dacă utilizatorul paginii web este o persoană reală sau un program de calculator.
Verificarea anti-robot reprezintă identificarea unui sub-grup de imagini conform criteriului cerut din mulțimea de imagini propuse.
Prin această verificare asigurăm că platforma Înregistrarea prealabilă numai persoane reale și nu este exploatată de programe de calculator.
Verificarea anti-robot este asigurată de compania Google prin intermediul serviciului reCAPTCHA.

Exemple de verificări anti-robot:

Indicatoare stradale

Poduri

Fațadă de magazin

Selectaţi o secţie de votare din lista de opţiuni. La fiecare nou scrutin, pentru o anumită localitate, pot fi constituite alte secții de votare, ale căror adrese vor fi incluse în lista de opțiuni. Secțiile de votare afișate la selectare au caracter informativ, fiind posibilă reamplasarea acestora în alte localități/state. În cazul lipsei opțiunilor de selectare a secției de votare, alegătorul indică localitatea și țara în care se va afla în ziua alegerilor.

În următoarea imagine este arătat exemplu de căutare a localității Parma din Italia:

După ce a fost selectată localitatea, harta se va poziționa pe localitatea indicată. Pentru această localitate se va afișa informația despre numărul de înregistrări la moment.

Pentru a indica secţia de votare preferabilă, selectaţi în ordinea priorităţii cea mai apropiată secţie de votare dintre cele permanente sau posibile. În cazul lipsei opţiunilor pentru secţii de votare permanente şi posibile, selectaţi opțiunea „Doresc o secţie de votare în localitatea mea”. Pentru fiecare alegeri, pentru alegătorii care se află în străinătate la data scrutinului, vor fi constituite secții de votare pentru o anumită localitate sau mai multe localități, ale căror adrese vor fi comunicate prin mesaj electronic solicitantului, care a realizat înregistrarea prealabilă. Secțiile de votare afișate la selectare au caracter informativ, fiind posibilă reamplasarea acestora în alte localități.

Selectaţi secţia de votare secundară dintre cele permanente sau posibile, pentru cazul în care secţia de votare preferabilă nu va fi constituită. La fiecare nou scrutin, pentru o anumită localitate, pot fi constituite alte secții de votare, ale căror adrese vor fi incluse în lista de opțiuni. Secțiile de votare afișate la selectare au caracter informativ, fiind posibilă reamplasarea acestora în alte localități/state. În cazul lipsei opțiunilor de selectare a secției de votare, alegătorul indică localitatea și țara în care se va afla în ziua alegerilor.

În cazul în care, în următorii 4 ani, vă veți afla în localitatea/țara menționată, indicați „reședință permanentă”, în altă situație „reședință temporară”. Informația respectivă este necesară pentru identificarea concentrațiilor de moldoveni în anumite localități/țări pentru a avea posibilitatea de a deschide secții de votare în apropiere.

Funcționarul electoral peste hotare este persoană fizică care activează sau a activat în calitate de membru al biroului electoral al secţiei de votare de peste hotare.
Începând cu 01 ianuarie 2023, pentru a fi membru sau membră a unui organ electoral de orice nivel este necesară deținerea unui certificat de calificare eliberat de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral în urma susținerii unui examen.

Adresa de e-mail se utilizează atât pentru comunicarea cu persoanele înregistrate, cât și pentru securitatea aplicației Înregistrarea prealabilă, inclusiv cu opţiunea de înregistrare pentru votul prin corespondenţă împotriva programelor robot.
La adresa de e-mail personală veți primi toate notificările în legătură cu înregistrarea prealabilă, inclusiv cu opţiunea de înregistrare pentru votul prin corespondenţă, confirmarea și anularea înregistrării. De asemenea, după ce vor fi constituite secțiile de votare, veți primi informații cu privire la acestea şi informaţia despre transmiterea şi recepţionarea plicului cu buletinul sau buletinele de vot de către biroul electoral.

Votul prin corespondenţă este o metodă alternativă de vot cu utilizarea serviciilor poştale la o anumită adresă în străinătate, în una din ţările în care este implementată această metodă. Pentru a putea vota prin corespondenţă, alegătorul trebuie să realizeze Înregistrarea prealabilă, inclusiv cu opţiunea de înregistrare pentru votul prin corespondenţă. Înregistrarea se relizează pe platforma inregistrare.cec.md.

Adresa de corespondenţă este adresa fizică la care alegătorul, care realizează Înregistrarea prealabilă, inclusiv cu opţiunea de înregistrare pentru votul prin corespondenţă, va primi plicul cu materialele pentru votare. Unele date ale adresei (ţara, unitatea teritorială, localitatea) vor fi precompletate, în corespundere cu localitatea indicată mai sus. La parcurgerea paşilor de înregistrare adresa de corespondenţă trebuie indicată în formatul ţării în care solicitaţi să votaţi.

Fotografia alegătorului trebuie efectuată simultan cu actul de identitate care confirmă dreptul de vot (paşaport, buletin de identitate) al acestuia. Fotografia ataşată trebuie să conțină fața și actul de identitate al alegătorului la pagina cu datele personale. Ţineţi cont că această fotografie va fi utilizată pentru identificarea Dumneavoastră de la distanţă. Fața trebuie să fie clară, complet vizibilă, fără a fi acoperită de măști, pălării, ochelari sau alte accesorii, iar datele din actul de identitate trebuie să fi citite cu uşurinţă. De asemenea, trebuie să vă asigurați că actul de identitate nu acoperă fața și nu este acoperit de degete.

Exemplu corect

Exemplu greşit

Exemplu greşit

Exemplu greşit

În toate cazurile puteți să vă exercitați dreptul la vot. Dacă v-ați înregistrat pentru votul prin corespondenţă, dar o să vă prezentați la o secție de votare din altă localitate sau altă țară, veți fi înscris în lista suplimentară. Dacă v-ați înregistrat pentru votul prin corespondenţă, dar vă veți prezenta la secția de votare din Republica Moldova unde aveți domiciliul/reședința valabilă, veți putea vota în baza actelor de identitate prevăzute la art. 78, alin (6) din Codul electoral nr. 325/2022.


Ai o întrebare care nu este listată aici?
Expediază întrebarea pe adresa: info@cec.md