Întrebări și răspunsuri


Întrebări frecvente și răspunsuri cu privire la Înregistrarea prealabilă.

Înregistrarea prealabilă este o aplicație prin intermediul căreia cetățenii Republicii Moldova, care intenționează să voteze în afara țării într-o anumită localitate, se pot înregistra on-line, pentru ca autoritățile Republicii Moldova, în baza acestor date statistice, să organizeze, în limita posibilităților, secții de votare suplimentare în localitatea solicitată.

Secții de votare suplimentare sînt acele secții ce se organizează în plus față de cele constituite pe lîngă misiunile diplomatice și/sau oficiile consulare. Persoana selectează localitatea din cele afișate de aplicație.

Înregistrarea prealabilă va permite întocmirea listelor electorale pentru secțiile de votare deschise peste hotare, de asemenea stabilirea numărului estimativ al buletinelor de vot ce vor fi distribuite.

Prin înregistrarea prealabilă cetățeanul își exprimă voința de a vota pe teritoriul unei alte țări. În baza înregistrării prealabile, autoritățile Republicii Moldova vor încerca, pe căi diplomatice cu acordul țărilor gazdă, să deschidă secții de votare suplimentare și vor distribui buletine de vot în număr suficient către secțiile de votare din străinătate.

Persoana care se înregistrează prealabil își asumă răspunderea pentru datele furnizate, aprobă să fie radiată temporar din lista electorală de bază de la locul său de domiciliu din Republica Moldova și să fie inclusă în lista electorală de bază a secției de votare din străinătate.


Identificatorul Numeric Personal (IDNP) este un cod numeric format din 13 cifre, unic, ce se atribuie fiecărei persoane începînd de la naștere. Acest cod se înscrie în certificatul de naștere și se preia în alte acte cu caracter oficial emise pe numele persoanei respective.

IDNP-ul figurează pe actele de identitate (buletin de identitate, pașaport), precum și pe permisul de conducere auto.

Exemple de acte și amplasarea IDNP-ului (încercuit cu roșu):

Pașaport național

Verificarea anti-robot este o metodă vizuală de determinare dacă utilizatorul paginii web este o persoană reală sau un program de calculator.

Verificarea anti-robot reprezintă identificarea unui sub-grup de imagini conform criteriului cerut din mulțimea de imagini propuse.

Prin această verificare asigurăm că aplicația Înregistrarea prealabilă numai persoane reale și nu este exploatată de programe de calculator.

Verificarea anti-robot este asigurată de compania Google prin intermediul serviciului reCAPTCHA.


Exemple de verificări anti-robot:

Indicatoare stradale

Poduri

Fațadă de magazin

Persoana care intră pe aplicația Înregistrarea prealabilă va indica localitatea din afara țării în care intenționează să voteze în ziua scrutinului. Pentru aceasta, introduce denumirea localității în caseta Localitatea. Căutarea localităților se realizează prin serviciul de căutare Google Maps. La introducerea denumirii, serviciul de căutare va afișa toate localitățile conform criteriului indicat. Localitatea căutată se selectează din lista de sugestii.

În următoarea imagine este arătat exemplu de căutare a localității Parma din Italia:

După ce a fost selectată localitatea, harta se va poziționa pe localitatea indicată. Pentru această localitate se va afișa informația despre numărul de înregistrări la moment.

Secțiile de votare constituite pe lîngă misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova, afișate de sistem, au statut permanent. Cele constituite în afara misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, de asemenea, sînt afișate, dar au statut de consultare. La fiecare nou scrutin, pentru o anumită localitate, pot fi formate și alte secții de votare, ale căror adrese vor fi comunicate prin mesaj electronic solicitantului.

În cazul în care, în următorii 4 ani, vă veți afla în localitatea/țara menționată, indicați "reședința permanentă", în altă situație "reședință temporară". Informația respectivă este necesară pentru identificarea concentrațiilor de moldoveni în anumite localități/țări.

Funcționar electoral peste hotare - persoană fizică care activează sau a activat în calitate de membru al biroului electoral al secţiei de votare de peste hotare. Totodată, ați putea confirma disponibilitatea de a deveni funcționar electoral și/sau de a participa voluntar în activitățile organizatorice în secția de votare.

Adresa de email se utilizează atît pentru comunicarea cu persoanele înregistrate, cît și pentru securitatea aplicației Înregistrarea prealabilă împotriva programelor robot.

La adresa de email personală veți primi toate notificările în legătură cu înregistrarea prealabilă, confirmarea și anularea înregistrării. De asemenea, după ce vor fi constituite secțiile de votare, veți primi informații cu privire la acestea.


Ai o întrebare care nu este listată aici?
Expediază întrebarea pe adresa: info@cec.md