Înregistrarea prealabilă prin cerere scrisă


Solicitarea deschiderii/constituirii unei secții de votare suplimentare poate fi făcută și prin depunerea unei cereri scrise, semnate individual sau în grup, la misiunea diplomatică și/sau oficiul consular al Republicii Moldova și/sau la Comisia Electorală Centrală (str. V. Alecsandri, 119, mun. Chișinău, MD-2012).
Modelul cererii poate fi descărcat aici.
Pentru alegătorii din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) modelul cererii poate fi descărcat aici.

Atenție!
Semnatarii completează personal toate rubricile şi îşi aplică semnătura. În cazul în care semnatarul nu poate, din motive obiective, să completeze personal datele solicitate, acestea pot fi completate de o altă persoană, însă semnătura trebuie să fie aplicată personal de semnatar.
Un alegător poate solicita deschiderea secțiilor de votare suplimentare doar pentru o singură localitate prin aplicarea doar a unei semnături.