Verificare persoană


Vă rugăm să vă identificați

Vă rugăm să vă identificați prin întroducerea codului unic personal și a datei de naștere. Pentru operatorii acreditați este necesar de indicat codul operatorului. Verificarea anti-robot ne asigură că nu sunteți program de calculator.

Completați toate cîmpurile de mai jos.


Cod personal (IDNP) ajutor
Data nașterii
Operator acreditat ajutor
Verificare anti-robot ajutor