Înregistrarea prealabilă prin cerere scrisă


Înregistrarea prealabilă poate fi realizată și prin depunerea unei cereri scrise, semnate individual sau în grup, la Comisia Electorală Centrală (str. V. Alecsandri, 119, mun. Chișinău, MD-2012) sau la misiunile diplomatice, oficiile consulare ale Republicii Moldova, conform modelului din anexa Regulamentului privind înregistrarea prealabilă, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale, numărul 2513 din 10 mai 2024.
Modelul cererii poate fi descărcat aici.

Atenție!
Semnatarii completează personal toate rubricile şi îşi aplică semnătura. În cazul în care semnatarul nu poate, din motive obiective, să completeze personal datele solicitate, acestea pot fi completate de o altă persoană, însă semnătura trebuie să fie aplicată personal de semnatar.
Un alegător poate solicita constituirea secției de votare doar pentru o singură localitate prin aplicarea doar a unei semnături.